Reikwijdte van Digitalisering in de landbouw

DIGITALISERING

Telkens wanneer u een Uber boekt of rechtstreeks via apps in de telefoon betaalt, gebruikt u een digitaal platform voor het uitvoeren van taken die ooit handmatig waren. Het integreren van technologie in alledaagse taken om de functionaliteit te verbeteren, staat bekend als digitalisering.

Als u een paar jaar teruggaat, herinnert u zich de tijd dat u bij het openen van een bankrekening naar de bank moest en in lange rijen moest wachten? Dankzij de recente snelle digitalisering lijkt het uitputtende papierwerk in banken, ziekenhuizen en de meeste organisaties in de particuliere en publieke sector af te nemen naarmate hun bedrijven online gaan. Digitalisering heeft het handmatige werk verminderd - dat tijdrovend, foutgevoelig en inefficiënt was, waardoor bedrijven miljoenen bespaard werden. Met de vooruitgang in AI zijn de mogelijkheden voor gegevensanalyse zo sterk verbeterd dat alle apparaten in ons huis kunnen worden beheerd door virtuele assistenten die menselijke spraakopdrachten kunnen begrijpen en kunnen reageren. Het blijkt een zegen te zijn voor elke sector,

DIGI LANDBOUW - LANDBOUW GAAT DIGITAAL

Digitale landbouw kan worden gedefinieerd als het gebruik van technologie door landbouwers om financiële gegevens en gegevens op veldniveau te integreren voor volledig beheer van landbouwactiviteiten.

Digitale landbouw is "Consistente toepassing van de methoden van precisielandbouw en slimme landbouw , interne en externe netwerken van de boerderij en gebruik van webgebaseerde dataplatforms samen met Big Data-analyses", aldus een paper van Direct Line Group.

Gegevens van elk perceel kunnen worden geanalyseerd om informatie te verschaffen over bodem, weer en groeipatronen van gewassen, en om bruikbare geografisch relevante tijdige inzichten te geven om verliezen te voorkomen en de productiviteit van elk perceel op de boerderij te optimaliseren. Boeren kunnen zelfs hun vragen oplossen en de toeleveringsketen rechtstreeks beheren via applicaties op hun telefoon. Door middel van pre-harvest en post-harvest management van boerderijen, wil digitale landbouw alle aspecten van de landbouw van boer tot bord overnemen.

digi-img-1

De uitdagingen

De Verenigde Naties voorspellen dat in het jaar 2050 de wereldbevolking 9,7 miljard zal zijn. Nu meer dan 60 procent van de wereldbevolking zich bezighoudt met landbouw voor voedsel, lijkt de druk om meer producten te produceren om aan de vraag te voldoen niet af te nemen. In combinatie met klimaatverandering, die leidt tot stijging van de mondiale temperaturen, niveaus van kooldioxide en frequentie van droogtes en overstromingen, samen met stijgende arbeidskosten, hoge productiekosten en onvoorspelbaarheid, vormt dit een grote uitdaging voor de toekomst van de landbouw. Het doel is dan ook om de productiviteit op een duurzame manier te verhogen. Om de duurzaamheid te vergroten, moet een zeer nauwkeurige en berekende reeks praktijken worden gevolgd die speciaal voor een perceel zijn ontworpen en om best practices te volgen, moeten gegevens worden vastgelegd en digitaal worden geanalyseerd.

Voordelen van digitale landbouw

digi-info

 

BETAALBAARHEID EN EISEN

Digifarming is de integratie van precisielandbouw en slimme landbouw en wordt bereikt door implementatie van intelligente software en hardware. Precisielandbouw wordt in de volksmond gedefinieerd als 'een op technologie gebaseerde benadering van landbouwbeheer die de behoeften van individuele velden en gewassen observeert, meet en analyseert'. Smart farming is meer gericht op het gebruik van gegevens die zijn verkregen via verschillende bronnen (historisch, geografisch en instrumenteel) bij het beheer van de activiteiten van de boerderij.

Digi Farming kan worden gedaan door installatie van op het netwerk aangesloten 'slimme' apparaten als onderdeel van IoT (Internet of Things) of ze kunnen op software as a service (SaaS) gebaseerde agtech zijn.

Wanneer hardware gegevens over een netwerk overdraagt, worden ze 'slimme apparaten' en worden ze onderdeel van het Internet of Things (IoT). IoT in de landbouw omvat het gebruik van sensoren, drones, robots en camera's. Op de boerderijen worden sensoren, camera's en robots geïnstalleerd die de gegevens vastleggen. Drones kunnen worden gebruikt als pay-per-service of kunnen worden gekocht en op boerderijen worden gestationeerd. De IoT-apparatuur moet worden aangesloten op een analytisch dashboard voor analyse van gegevens. IoT's worden alleen gebruikt voor veldgerelateerde gegevens. Ze kunnen er niets aan doen om de algemene landbouwactiviteiten te beheren en de gegevens te tonen in termen van financiële winsten of verliezen. Het zijn slechts gegevens.

digi-img-2

Omdat IoT gebruikmaakt van hardware, vereist het solide technische kennis voor het bedienen van de apparatuur, samen met hoge onderhouds- en installatiekosten. De hoge kapitaalinputkosten zorgen ervoor dat IoT buiten het bereik van de meeste boeren blijft.

Software as a Service (SaaS) is de meest economische en schaalbare manier om te upgraden naar digitale landbouw. Toonaangevende agritechbedrijven zoals CropIn gebruiken machine learning en satellietmonitoring voor het uitvoeren van voorspellende analyses en leveren aangepaste rapporten en bruikbare inzichten rechtstreeks op de schermen van boeren. SaaS wint vrij snel aan populariteit onder bedrijven, omdat ze hun algehele boerderijactiviteiten met één software kunnen beoordelen en beheren en dit is een investering met een laag risico met een maandelijks en jaarlijks abonnement. Er zijn SaaS-bedrijven zoals CropIn die een totaaloplossing worden voor het aansturen van Farm Management, Traceability, Sales Management en Risk Management in de agrisector.

Veelgestelde vragen

Op welke manieren kan een boerderij worden gedigitaliseerd?

Digitale landbouw geeft boeren toegang tot tijdige waardevolle inzichten, zodat ze best practices kunnen toepassen en boerderijen efficiënter kunnen beheren, waardoor de verliezen worden verminderd en de winst wordt gemaximaliseerd. Landbouwtechnologie biedt een verscheidenheid aan oplossingen voor de overstap naar digitale landbouw. IoT in de landbouw bestaat uit sensoren, drones en computerbeeldvorming geïntegreerd met analytische tools voor het genereren van bruikbare inzichten. Plaatsing van fysieke apparatuur op de boerderijen bewaakt en registreert gegevens die worden gebruikt om inzichten te krijgen. Dankzij de vooruitgang op het gebied van satellietbeelden, machine learning en gegevensopslag in clouds, zijn voorspellende analysesoftware behoorlijk gunstig geweest omdat ze zeer schaalbaar en gebruiksvriendelijk zijn.

Als een multinationale Seed Company die strategiseert om een ​​digitale strategie binnen de organisatie aan te sturen. Hoe kan digitale landbouw de zaadwaardeketen helpen?

Zaadbedrijven kunnen digitalisering toepassen op elke bedrijfslaag, van zaadonderzoek en -ontwikkeling tot zaadverkoop. Met Agri-SaaS-producten van CropIn kunnen alle activiteiten van lab tot boeren op één scherm worden beheerd. Hieronder ziet u hoe elke divisie in een zaadbedrijf kan profiteren van het gebruik van digitale oplossingen:

Onderzoek en ontwikkeling van zaden

Zaad R&D is een spel van veldproeven en zorgvuldige observatie en selectie. Digitalisering van de proefgegevens van de veldstations zal de hoofden van R&D helpen om een ​​compleet prestatieoverzicht te krijgen van elk zaadras

Zaadproductie

Dit proces omvat het selecteren van de beste zaden uit de R&D-fase en het uitzetten ervan in grotere gebieden om vergelijkbare zaden te creëren. Hoe digitalisering kan helpen?

SmartFarm kan door veldagenten worden gebruikt om de gegevens op het veld vast te leggen in een MIS, zodat het management de activiteiten vanuit het hoofdkantoor kan volgen. SmartRisk kan worden gebruikt in Gewasgroeidetectie, Gewasgezondheidsdetectie en Gewasstressdetectie. SmartPulse is speciaal ontworpen om door het management te worden gebruikt om de locatie van uw buitendienstmedewerkers te bewaken.

Zaadverwerking

Na de oogst kan het beheer van zaden digitaal gebeuren via SmartWare. Een van de grootste problemen waarmee boeren tegenwoordig worden geconfronteerd, zijn nepzaden. Traceerbaarheid kan dit probleem oplossen omdat het de bron van zaden volgt. Traceerbaarheid kan ook worden gebruikt voor het opsporen en uit de markt halen van zaden die niet voldoen aan de certificeringsnormen. QR-codes op het pakket kunnen worden gescand om de volledige geschiedenis van het pakket met zaden te bekijken, zodat boeren weten dat de zaden echt zijn.

Zaaddistributie en verkoop

Bedrijven kunnen hun volledige zaaddistributie en -verkoop beheren via CropIn. SmartSales kan worden gebruikt om het marktontwikkelingsteam en verkoopmedewerkers te beheren.

Marktontwikkelingsteam bezoekt boeren en demonstreert de kwaliteit van zaden door de helft van hun zaden en de helft van de huidige boeren te zaaien. De vergelijkende studie wordt gebruikt om in beeld te brengen welk zaad beter is. Dit proces kan worden gedigitaliseerd door gebruik te maken van SmartFarm, waar de gegevens van de boeren kunnen worden vastgelegd en beheerd door MIS. Verkoopmedewerkers kunnen SmartRisk gebruiken om de regen te detecteren en zich daarom richten op de verkoop van zaden in gebieden waar het net heeft geregend of op het punt staat te regenen. Daardoor tijdig zaden leveren aan retailers aldaar. Ze kunnen SmartRisk ook gebruiken om te identificeren wat er in het gebied wordt verbouwd en om die zaden in het gebied te verkopen. Bedrijven kunnen ook gebruikmaken van AreaSquare, een sociale media voor boeren, om advies uit te zenden over hoe ze hun zaden kunnen zaaien voor de beste resultaten.

Hoe zal digitale landbouw waarde toevoegen aan agrarische kredietverlenings- en agroverzekeringsprocessen?

digi-img-3

Cloudgebaseerde Agritech SaaS-oplossingen vinden een baanbrekende toepassing in landbouwleningen en landbouwverzekeringen door bruikbare inzichten te bieden in het bijbehorende risico van het landbouwperceel. MIS houdt een cloudopslag bij voor opslag van geschiedenis die beschikbaar is over de boerderijen. Stel dat een boer binnenkomt en om een ​​lening vraagt, dan kan de bank agritech saa's zoals CropIn gebruiken om in de administratie van de boer te kijken met betrekking tot de opbrengst en winst van de afgelopen tien jaar.

Op basis van de historische teeltpatronen kan CropIn's SmartRisk de opbrengst inschatten. Dit helpt banken en verzekeringen op meerdere manieren. Ten eerste helpt het de boeren door hun geloofwaardigheid te vergroten. Als uit de gegevens en voorspellingen blijkt dat boeren goed hebben gepresteerd en de opbrengst goed zal zijn, zal het bedrag van de lening of verzekering hoger zijn. Momenteel wordt hetzelfde verzekeringsbedrag aan alle boeren gegeven, ongeacht hun individuele prestaties.

Ten tweede zullen de banken en verzekeringsmaatschappijen er baat bij hebben, aangezien de verkregen gegevens zeer nauwkeurig zijn en dus kunnen helpen slechte kredietverlening te stoppen.

Kosten

digi-5

De kosten van interne ontwikkeling zijn bijna 10 keer of meer dan de kosten van implementatie van een Saas-product. Verdere aanvullende software-infrastructuur op het gebied van servers, onderhoud, softwarelicenties zoals (Microsoft, SQl, Google-licentie enz.) zijn enorme kosten die de organisatie onafhankelijk moet dragen. Bij CropIn zijn de licentie en de kosten verdeeld over honderden klanten, waardoor het voor iedereen haalbaar is.

Gegevensbeveiliging en opslag

digi-6

Organisaties zouden teams en producten voor gegevensbeveiliging en opslag nodig hebben, zodat de informatie door de jaren heen effectief kan worden gebruikt voor analyse en besluitvorming. Veel organisaties die hun eigen product hebben, hebben dit onderdeel gemist, dus datagebruik is een grote uitdaging geworden.

Geldwaarde van Tijd

digi-7

De cyclus van productontwikkeling tot implementatie voor een product als basisbedrijfsmanagement kan tussen de 12 en 24 maanden duren en het bedrijf zou tijdens het hele proces kostbare tijd verliezen. Farm management bedrijven zoals CropIn hebben een toegewijd team om dit product te ontwikkelen.

Veranderende behoeften in de industrie en het bedrijfsleven:

digi-8

De industrie is dynamisch en de behoeften aan producten, rapporten en manier van boerenbetrokkenheid veranderen zeer snel. Tegen de tijd dat één product ontwikkeld zou zijn, zouden de behoeften veranderd zijn. Beheermaatschappijen houden rekening met al deze veranderende omgevingen en bieden de beste oplossing voor die tijd. Voor CropIn was het bijvoorbeeld mobiel in een eerdere versie, nu is het op remote sensing gebaseerde analyse en in de komende tijd kunnen er andere technologieën zijn. Periodieke upgrades maken deel uit van onze continue productverbetering.

Waardevolle ervaring:

digi-9

Out-house managementbedrijven hebben een toegewijd team voor projectimplementatie, klantsucces en datawetenschap met uitgebreide ervaring en kennis in het succesvol implementeren van producten en het oplossen van de veelvoorkomende uitdagingen in het veld. CropIn heeft het product de afgelopen 10 jaar door middel van meerdere iteraties opgelost om het gebruiksvriendelijk, consistent en robuust te maken, wat de gebruikers een geweldige ervaring geeft om er gemakkelijk van te profiteren en er gebruik van te maken. Een dergelijk serviceniveau zal niet mogelijk zijn bij het ontwikkelen van een in-house oplossing.

WAAROM KAN IK SAAS-OPLOSSING ZOALS CROPIN NIET OP EIGEN PRESTATIE & OP MIJN EIGEN SERVER HOST?

digi-vector-2

De Saas-producten zoals SmartFarm of CropIn vereisen bepaalde licenties om optimaal te kunnen functioneren. Deze licenties omvatten een Google-licentie (Business Applications, Analytics enz.), SQl-serverlicentie, enz. Dit zou hoge kosten met zich meebrengen om het product draaiende te houden als het vanuit onze infrastructuur wordt gehost. Ten tweede zouden de kosten van productupgrades en het bieden van de vereiste functies en rapporten aan klanten veel hoger zijn, aangezien ons technische team toegang zou moeten hebben tot uw infrastructuur om de wijzigingen door te voeren. Dergelijke kosten zouden extra ondersteuningskosten met zich meebrengen, die hoog zullen zijn. Ten derde zouden de kosten van gegevensbeveiliging en -onderhoud, datawarehousing voor analyse enz. op de lange termijn veel hogere kosten met zich meebrengen.

IK GEBRUIK WHATSAPP GEMAKKELIJK OM MIJN BEDRIJF DIGITAAL TE BEHEREN. WAAROM HEB IK EEN OPLOSSING NODIG ZOALS CROPIN?

Whatsapp is een sms-vervangingssysteem dat informatie verstrekt die niet wordt gekopieerd, bewaard of gearchiveerd en gegevens zich alleen op het mobiele apparaat van de afzender en ontvanger bevinden en naar goeddunken van de gebruiker kunnen worden verwijderd zonder registratie. Hieruit kan zeer weinig bedrijfswaarde worden gegenereerd. Voor een organisatie (gegevens zijn de sleutel voor besluitvorming en het is belangrijk om informatie in de vorm van gegevens vast te leggen, vast te leggen en te analyseren) Ook moet u rekening houden met:

  • Whatsapp slaat niets op zijn server op. Geen digitalisering dus
  • Gegevens worden niet omgezet in bruikbare intelligentie of kennis
  • Het stuurt u geen waarschuwing wanneer niet aan kra (belangrijk resultaatgebied) wordt voldaan
  • Kan niet werken zonder internet in tegenstelling tot onze mobiele applicatie
  • Er zijn geen rapporten BI of Intelligence die via Whatsapp-gegevens kunnen worden gedaan

CropIn is een zakelijke tool, waarbij elke afzonderlijke informatie zinvolle gegevens zijn die met elkaar zijn verbonden en volledige intelligentie-, rapportage- en analysemogelijkheden bieden, samen met een groot aantal functies.